SDH Sloup

Zásahy

zásahy > 2013

20. Technická pomoc, Davle - "U Křížku"

02.10. 18:30 - 19:00

Výjezd na žádost místostarosty městyse Davle v počtu 1+4 - DA Ford Transit. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že je strom nebezpečně nakloněný do silnice. Strom byl odstraněn pomocí motorové pily a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, David Liška, Jan Chrastil, Ladislav Cipra, Vladimír Čapek

19. Technická pomoc, Petrov - Sázava

09.08. 18:20 - 19:00

Výjezd na žádost KOPIS Kladno v počtu 1+1 ke spadlým stromům a napadanému kamení na želenzniční trať do Petrova. Díky vyčištěné cestě Posázavské stezky, jsme dojeli OA přímo na místo události. Větve a kameny byly odklizeny mimo koleje a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, David Liška

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy

15. - 18. Technická pomoc, Davle a okolí

04.08. 19:20 - 21:00

Výjezd v počtu 1+5 s OA Ford Transit k odstranění překážek na dopravních komunikacích. Celkem jsme zasahovali u 4 událostí v Měchenicích, Davli a Hvozdnici. Jednalo se hlavně o popadané stromy a větve. Vše bylo odstraněno za použití motorové pily. Nakonec jsme dostali rozkaz k provedení monitoringu na trase: Hvozdnice - Hvozdy - Masečín - Štěchovice. Výjezd na žádost KOPIS Kladno.

Zasahovali: Michal Zrno, Pavel Liška, David Liška, Jiří Žemlička, Vladimír Čapek, Ladislav Cipra

14. Požár trávy, Petrov - Bohuliby

26.07.22:20 - 22:45

Výjezd v počtu 1+3 k požáru trávy. Po cestě k události jsme byli odvoláni přes KOPIS Kladno. Následoval návrat na základnu.

Zasahovali: Michal Zrno, Pavel Liška, David Liška, Lukáš Vich, Jiří Žemlička

13. Požár lesa - Sloup

22.07. 14:40 - 15:40

Výjezd v počtu 1+3 k požáru hrabanky o rozloze 2 x 2 m. Po chvíli hledání, z důvodu nepřístupnosti pro těžkou techniku, byl požár zlikvidován 1C proudem. Následoval návrat na základnu

Zasahovali: Pavel Liška, David Liška, Ladislav Cipra, Jiří Žemlička

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy, Policie ČR

12. Planý poplach, Davle na Libřici

16.06. 17:25 - 18:00

Výjezd na žádost KOPIS Kladno, k požár lesního porostu do Davle na Libřici. po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o náhlášené pálení!

Zasahovali: Pavel Liška, David Liška, Jiří Žemlička

Další složky JPO a IZS: JSDH Davle, Policie ČR

11. Planý poplach - Davle, Na Palouku

16.06. 21:10 - 21:40

Výjezd v počtu 1+2 k požáru stavebního odpadu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se jedná o planý poplach. Zedník si opékal buřta!

Zasahovali: Alexander Sedláček, David Liška, Vladimír Čapek

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy, JSDH Davle, Policie ČR

10. Technická pomoc - odstraňování následků povodní

06.06. - 12.06.2013

Po ukončení pohotovosti a řešení krizových situací přišla sice klidnější, ale náročnější práce. Bylo potřeba vše vyčistit, odčerpat, uklidit, vyklidit tak, aby jsme v Davli a okolí mohli zase normálně fungovat jako před záplavami. Na určená místa byly postaveny kontejnery na odvoz odpadu, které byly po naplnění vyhozenými věcmi, nábytkem vyměněny za prázdné a převezeny do jiné lokality. Všem bylo poskytnuto humanitární a materiálně technické zabezpečení, byly rozdány lopaty, košťata, montérky, holinky, rukavice, čistící prostředky a začalo se s velkým úklidem. Děkujeme všem zúčastněným jednotkám SDH a dalším dobrovolníkům, kteří se zapojili do znovuobnovení našich domovů.

Další složky JPO a IZS: JSDH Davle, JSDH Chrudim, JSDH Hvozdnice, JSDH Bratřínov, JSDH Bojanovice, JSDH Velká Lečice, JSDH Netvořice

9. Požár sena, Petrov - Bohuliby

09.06. 2013 09:55 – 11:30

Výjezd s CAS 25 a DA v počtu 1+3. V době příjezdu zasahuje HZS Jílové. Jednalo se o požár dvou hromad sena, které byly rozebrány a vše bylo prolito vodou. Následoval návrat na základnu. Výjezd na žádost KOPIS Kladno.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Zdeněk Mlejnský, Zdeněk Hromádka, Karel Ježdík

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy, JSDH Jílové, Policie ČR

FOTO HZS Jílové ZDE

8. Technická pomoc - Davle, povodně

02.06. - 05.06.

02.06. NEDĚLE

Dopoledne prováděla jednotka odvodňovací a čerpací práce ve Sloupu, Davli a okolí. Následně byl vydán rozkaz k omezení čerpání pouze na krizové lokality.

Po obdržení informace, že se na nás valí velká voda, bylo na krizovém štábu Městyse Davle rozhodnuto o postavení protipovodňových zábran okolo mateřské školky a plnění pytlů pískem.

Zábrany byly odvezeny za pomocí nákladního automobilu fy. Loužecký do školky a následně během několika hodin postaveny. Pytle byly okamžitě rozváženy do míst kde byly potřeba.

Tento den večer nám dorazili na pomoc HZS kraje Vysočina - stanice Havlíčkův Brod, s posádkou 1+5, s CAS 15 MAN a DA 16 a dvěma čluny. Ti nám ihned pomohly s předáním informací obyvatelům o možné evakuaci, protože byl vyhlášen III. SPA. Ihned po večeři, vydal obecní úřad příkaz k evakuaci, z důvodu přívalu velké vody. Setrvání v oblastech u vody bylo životu nebezpečné.

Evakuace proběhla bez větších problémů, na pomoc dorazili jednotky JSDH Masečín a HZS Žďár nad Sázavou, kteří s evakuací pomáhali ve Štěchovicích.

Od 22:00 byly rozděleny hlídky na monitoring a na dohled nad mateřskou školkou, kde se ihned odčerpávala voda pomocí 5ti čerpadel, která přitékala skrze odvodňovací systém.

03.06. PONDĚLÍ

Z důvodu stále zvyšující se hladiny řeky, byl vydán během ranních hodin příkaz k pokračování plnění pytlů s pískem.

Ze stanice HZS Řevnice byla dovezena plnička na pytle a z kraje vysočina bylo dovezeno 1000 pytlů k naplnění. Na plnění pytlů se podíleli zejména dobrovolníci z Davle a okolí, kteří byli o situaci obeznámeni pomocí rozhlasu, nebo přišli nabídnout svoji pomoc osobně, dále členové JSDH Davle a HZS Havl.Brod

Jednotka celý den odstraňovala překážky, padlé stromy. Byly prováděny ruční a strojní výkopové práce k odvedení vody. Jednotka dále pokračovala v hlídkách u MŠ a monitoringu povodí řeky Sázavy, Vltavy a Záhořanského potoka v katastru Městyse Davle.

04.06. ÚTERÝ

Pokračování v hlídkách u MŠ, odčerpávání vody u MŠ a monitoring povodí okolních toků. Další odstraňování překážek, padlých stromů, zejména v Kejsíři. V MŠ se podařilo částečně odčerpat a vystěrkovat některé místnosti. V odčerpávání se pokračovalo třemi, následně dvěmi čerpadly. Hladina toků začíná klesat.

Opouští nás HZS Havlíčkův Brod, jsou převeleni do Neratovic, kde je stále kritická situace. Děkujeme za vynikající spolupráci.

05.06. STŘEDA

Ukončení odčerpávání vody v MŠ, vysoušení, větrání. Jednotka pomáhala se stěhováním nábytku. Hlídky ukončeny v MŠ ukončeny po 66ti hodinách v 16:00. Nyní jednotka pracuje na odklízení následků, odčerpávání sklepů, zahrad, pomáhá s vyklízením domů a ve spolupráci s Městysem Davle zajišťuje materiální a humanitární pomoc.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno, Jiří Žemlička st., Jan Chrastil, David Liška, Pavel Liška, Lukáš Vich, Ladislav Cipra, Vladimír Čapek, Tomáš Fiala, Michal Fiala, Ladislav Vich, Zdeněk Mlejnský, Jaromír Němec, Karel Ježdík, Zdeněk Hromádka, Radovan Loužecký, Václav Nepraš, Josef Zápotocký, Josef Petrák, Jiří Macků, Jiří Klusoň, Michal Tobiášek a řada dobrovolníků.

Další složky JPO a IZS:Policie ČR, JSDH Davle, JSDH Masečín, HZS Havlíčův Brod, HZS Žďár nad Sázavou, HZS Jílové u Prahy, ZZS Davle, ZZS Zbraslav.

7. Technická pomoc - Měchenice - M.J. Hurta

02.06. 08:45 - 02.06. 09:50

Výjezd v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události, byla ihned zachráněna starší osoba z vody, která se snažila odstranit překážky v zatopené zahradě. Dále bylo průzkumem zjištěno, že plovoucí dřeva a klády se zachytly o konstrukci lávky na Bojovském potoce. Za použití polohovacího pásu a lana jsme se vydali překážky odstranit a následně celou lávku uvolnit. Akce se zdařila, zabránili jsme tímto dalšímu vylévání potoka z koryta a tvoření laguny v ulici M.J. Hurta. Výjezd na žádost KOPIS Kladno.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Lukáš Vich, Jiří Klusoň

6. Technická pomoc - Petrov - Chlomek, ulice Krátká

02.06. 06:40 - 02.06.11:00

Výjezd v počtu 1+2. Po příjezdu zjištěna 15 cm hladina vody ve sklepě. Nasazeno plouvoucí čerpadlo. Během čerpání, byl kvůli vydatným dešťům a zvedající se hladině řek vydán příkaz k omezení čerpání sklepů a domů. Povoleny pouze krizové situace. Výjezd na žádost KOPIS Kladno.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Pavel Liška, Lukáš Vich

5. Technická pomoc - Davle

01.06. 23:30 - 02.06.02:30

Výjezd na žádost starosty Městyse Davle na odčerpání sklepa v zatáčce u KV servisu. Na čerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo. Čerpání se ale ukázalo jako bezvýznamné kvůli neustálým dešťům a stékání vody ze strání. Čerpání ukončeno v 02:30..

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno

4. Monitoring stavu řeky Vltavy a Bojovského potoka - Měchenice

01.06. 22:30 - 05.06.14:00

Výjezd na žádost starostky obce Měchenice. Kvůli vydatným dešťům byla vyhlášena pohotovost a naše jednotka byla povolána monitorovat stav v obci Měchenice, zejména u Bojovského potoka a informovat občany o možné evakuaci. Občanům byly předány informace o přeparkování vozidel a připravení evakuačního zavazadla. Během kontroly povodí byly odstraňovány překážky, řezání stromů, výkopy pro odvod vody a čištění koryta potoka těžkou technikou. Monitoring dále probíhal 24 hodin denně až do 5.6. 14:00, kdy byl po 87,5 hodinách ukončen. Na pomoc přijeli jednotky z Bratřínova, Hvozdnice a Velké Lečice.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno, Jiří Žemlička st., Jan Chrastil, David Liška, Pavel Liška, Lukáš Vich, Ladislav Cipra, Vladimír Čapek, Tomáš Fiala, Michal Fiala, Ladislav Vich, Zdeněk Mlejnský, Jaromír Němec, Karel Ježdík, Zdeněk Hromádka, Radovan Loužecký, Václav Nepraš, Josef Zápotocký, Josef Petrák, Jiří Macků, Jiří Klusoň, Michal Tobiášek a řada dobrovolníků.

Další složky JPO a IZS: Policie ČR, SDH Davle, SDH Bratřínov, SDH, Hvozdnice, SDH Velká Lečice

3. Technická pomoc - Sloup

31.05. 2013 17:00 – 19:50

Pod vydatných deštích jsme vyjížděli v počtu 1+2 k odčerpání vody ze záchytného koryta, která přetékala do dílen v bývalém arálu JZD. Voda odčerpána pomocí plovoucího čerpadla do 100 m vzdáleného kanalizačního kanálu. Po odčerpání se jednotka vrátila zpět na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, David Liška, Lukáš Vich

2. Požár trávy - Petrov

14.04. 2013 14:37 – 15:10

Výjezd k požáru trávy 20x30m. Požár uhašen před naším příjezdem jednotkou HZS Jílové. Následoval návrat na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno, Jiří Žemlička, Jan Chrastil

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy

Odborná příprava nositelů dýchací techniky

06. 04. 2013 09:00 - 15:30

Rok se s rokem sešel a přišel na řadu výcvik nositelů dýchací techniky, která měla jako vždy 2 části.

Na začátek jsme se sešli v garáži na útvaru HZS Jílové, kde jsme si zopakovali teorii a zástupce fy. Dräger nám představil novou zásahovou helmu, 2 nové typy termokamer a možnosti zakoupení dýchacího přístoje.

Následoval rychlý přesun do VM do Lešan, kde jsme nacvičovali vyhledávání osob ve velkých místnostech v silně zakouřeném prostředí. Úkolem bylo vyhledat raněnou osobu a ohnisko požáru. Nejprve klasickým způsobem vyhledávání a po té za pomoci termokamery. Rozdíl byl opravdu znát. Při jejím použití, vidíte osobu prakticky ihned. Termokamera ušetří několik minut pracného vyhledávání osob a má široké spektrum použití.

Přípravy se zúčastnili: Alexander Sedláček, Pavel Liška + Zdeněk Mlejnský, Josef Petrák a Jiří Klusoň z SDH Davle

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy, JSDH Dolní Jirčany, JSDH Buš, JSDH Osnice, JSDH Skochovice, JSDH Masečín, JSDH Lojovice

Foto HZS Jílové

Foto JSDH Lojovice

1. Planý poplach - Petrov, Chlomek

04.04. 2013 11:40 – 12:10

Výjezd k požáru domu a komínového tělesa na Petrově, v době cesty k události byla jednotka odvolána. Po průzkumu HZS Jílové zjištěno, že se jedná o planý poplach. Následoval návrat na základnu.

Zasahovali: Pavel Liška, David Liška

Další složky JPO a IZS: HZS Jílové u Prahy, JSDH Davle, Policie ČR