SDH Sloup

Vedení SDH

Složení výboru SDH Sloup

Starosta: David Liška

Náměstek starosty: Pavel Liška

Velitel: Alexander Sedláček

Zástupce velitele: Lukáš Vich

Strojník: Pavel Liška

Jednatel: Miluše Kliková

Hospodář: Pavlína Nejedlá

Vzdělávatel: Jan Chrastil

Vedoucí mládeže: Michal Zrno

Referentka žen: Monika Trávová

Člen výboru: Jaroslav Klika st. , Jiří Žemlička st. , Jiří Johánek st.

Kontrolní a revizní rada

Předseda: Svatava Chrastilová

Revizor: Iveta Hájková

Člen: Helena Žemličková

Kronikář: Svatava Chrastilová