SDH Sloup

Zásahy

zásahy > 2010

Požár chaty, Davle - Osada na Špičce nad Libřicí

31. 10. 2010, 09:30 - 10:30

Požár byl ohlášen již v 8:55, ale naše zásahové družstvo bylo na cestě z noční soutěže, tudíž jsme dorazili jako záloha s vodou až v 9:30. Na místě již zasahovali jednotky HZS Jílové, JSDH Štěchovice a JSDH Davle. Jednalo se o skrytý požár v půdním prostoru. Byla rozebrána střešní konstrukce k zpřístupnění ohniska a na likvidaci byl nasazen 1C proud. V průběhu zásahu dorazily na místo HZS Beroun s termokamerou která po likvidaci požáru provedla kontrolu všech součástí chaty. Na místě jsme se zdrželi hodinu a po té se vrátili na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno, Pavel Liška, Jirka Žemlička ml, Jirka Žemlička st, Tomáš Fiala

Další složky JPO a IZS: JSDH Štěchovice, JSDH Davle, HZS Jílové u Prahy, HZS Beroun

Požár chaty, Hvozdnice - Děšiny

29. 10. 2010, 03:10 – 05:30

Ohlášen byl požár chaty v chatové oblasti Děšiny. V příjezdu naší jednotky byl požár v plném rozsahu a my hned začali s likvidací požáru a doplňováním vody. Likvidace požáru byla provedena 2C proudy. Následně byla rozebrána konstrukce a vše bylo řádně prolito vodou.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno a David Liška

Další složky JPO a IZS: S JSDH Štěchovice, HZS Jílové u Prahy

Školení velitelů a strojníků II. - Lety a okolí

Dne 26. 9. 2010 se od 8:00 konala praktická příprava velitelů a strojníků pro jednotky JPO V a JPO III, což je druhou a finální fází odborné přípravy. Po prezentaci následovali tyto disciplíny (z důvodu špatného počasí byly trochu zredukovány)

- Identifikace nebezpečných látek
- Zřízení čerpacího stanoviště
- Zručnost strojníka
- Dopravní nehoda
- Požární útok do půdního prostoru
- Vyplnění dílčí zprávy o zásahu

Po splnění těchto disciplín, následovalo vyhodnocení a odjezd na základnu. Byl to poučný a zajímavý den.

Školeni: Alexander Sedláček, Michal Zrno, Pavel Liška, Jan Chrastil

Technická pomoc - Davle

16.8.2010 14:30-15:30

Ve 14:30 hod. jsme byli požádáni starostou Městyse Davle Jiřím Prokůpkem o odčerpání vody v jednom rodinném domku v Davli. Na místo jsme jeli osobním automobilem.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Pavel Liška

Technická pomoc, Davle - Měchenice

15.-16.8.2010 21:00-05:30

Po nedělní přívalové vlně jsme byli v 21:00 požádáni o odčerpání vody na známém místě v zahradnictví v Měchenicích, kam jsme vyjeli naší CAS 25 Š 706. Odčerpání vody trvalo zhruba 2,5 hodiny.

V průběhu čerpání jsme byli povoláni z KOPIS Kladno na odstranění padlého stromu na střeše chaty, proti proudu řeky Sázavy asi 1 km za železničním přejezdem v Davli. Po provedení průzkumu jsme za použití motorové pily strom za těžkých podmínek odstranili. Práci nám komplikovala kluzká plechová střecha a špatná viditelnost.

Následně jsme byli povoláni do Měchenice do Restaurace u Čadilů a zároveň z KOPIS Kladno na odčerpání vody do hotelu v Pivovaře. V Měchenicích jsme na dva zatopené sklepy nasadili plovoucí čerpadlo a zároveň jsme pomocí PS 12 odčerpávali vodu v Davli v Pivovaře.

Po dokončení všech prací jsme se vrátili v 05:30 na základnu

Zasahovali:
SDH Sloup : Alexander Sedláček, Pavel Liška
SDH Davle: Karel Ježdík, Jiří Klusoň, Libor Tesař, Zdeněk Hromádka

Požár osobního automobilu - Davle

4. 8. 2010

Jednalo se o požár motorového prostoru u osobního auta který byl vlečen na laně k opravě, ten byl uhašen profesionálními hasiči z Jílového kteří dorazili na místo jako první.

Zasahovali: Alexander Sedláček, David Liška

Další složky JPO a IZS: JSDH Štěchovice, HZS Jílové u Prahy

Planý poplach - Davle u Kiliána

1.8.2010 10:00-10:30

V Neděli ráno jsme po vyhlášení poplachu v 9:21 vyjeli naší CAS 25 k údajnému požáru na ostrově v Davli. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o táborový oheň a naše zásahové družstvo se vrátilo zpět na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček, Michal Zrno a Jan Chrastil

Další složky JPO a IZS: JSDH Štěchovice, HZS Jílové u Prahy

Technická pomoc, Měchenice

24.7.2010 08:00-09:15

V sobotu 24. července jsme byli požádáni o odčerpání vody v zahradnictví v Měchenicích, která tam stéká ze svahu po vydatných deštích. Pomocí plovoucího čerpadla jsme vodu za necelou hodinu odčerpali a vrátili se na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček a David Liška

Technická pomoc, Davle - Měchenice

9.6.2010 17:30-18:15

Naše zásahové družstvo bylo povoláno k odstranění překážek na dopravní komunikaci, jednalo se o nízké větve na silnici. Po odstranění jsme se vrátili zpět na základnu.

Zasahovali: Alexander Sedláček a Lukáš Vich

Školení velitelů a strojníků

Dne 24. 4. 2010 se od 8:00 konala teoretická příprava velitelů a strojníků pro jednotky JPO V a JPO III. Školení strojníků probíhalo ve zbrojnici SDH Klínec, velitelé byli školeni ve zbrojnici SDH Jíloviště. Okruh OP byl velice široký, zejména byl kladen důraz na zásady bezpečnosti při zásahu (při požáru, či u dopravní nehody).

Požár lesa - Davle na Třešňovce

23.4.2010 14:58-16:15

Naše zásahové družstvo zúčastnilo hašení požáru lesa v Davli na Třešňovce. Požár byl vyhlášen 14:58 a my dorazili na místo v 15:20. Zde již zasahovali hasiči z HZS Jílové u Prahy, po nás dorazili na místo ještě SDH Davle a SDH Štěchovice. Naše činnost spočívala jako záloha v dopravě vody a dohledu nad ohniskem.

Zasahovali: Alexander Sedláček a Michal Zrno

Další složky JPO a IZS: JSDH Štěchovice, HZS Jílové u Prahy

Odborná příprava nositelů dýchací techniky

V sobotu 17.4. se členové našeho zásahového družstva zúčastnili první odborné přípravy nositelů DT na stanici HZS Příbram, kde se nachází cviční polygon pro praktickou výuku. V teoretické části nám bylo řečeno jak s přístrojem zacházet a jak se při zásahu zachovat. V praktické části, jsme šli nejprve do tělocvičny kde si každý prošel náročnější fyzickou zátěží a po té jsme byli odvedeni do cvičného polygonu, kde jsme si zkoušeli orientaci v neznámém prostředí za úplné tmy. Přípravu organizovala stanice HZS z Jílového u Prahy, za což jim děkujeme.

Přípravy se zúčastnili: Alexander Sedláček, Lukáš Vich a Jan Chrastil

Školení zdravotnické první pomoci

V sobotu 6. 3. 2010 byli členové naší zásahové jednotky proškoleni o první pomoci na stanici HZS Jílové u Prahy. Jednalo se zejména o problematiku z prostředí dopravních nehod. Školení mělo jak teoretickou, tak praktickou část.

Školení se zúčastnili:Alexander Sedláček, Pavel Liška, Jiří Žemlička ml. a Zdeněk Mlejnský (SDH Davle)