SDH Sloup

Činnost sboru

činnost sboru > 2017

Výlet

datum: 04. 03. 2017

místo konání: Davle

Již podruhé jsme šli podpořit spolek Trepka účastí davelského masopustního průvodu. Sraz byl u starého mostu. Po povolení od starosty městyse se celý průvod v čele s vozem taženém traktorem, na kterém nám vyhrávali muzikanti do kroku, odebral obveselit převážnou část městyse Davle. U každého navštíveného stavení se popřálo štěstí a zdraví a poté se tančilo a zpívalo. Hospodářky nám na oplátku připravily tradiční pohoštění (koláčky, koblihy, vdolky šátečky a mnoho dalšího…). Náš sbor měl velké zastoupení šmoulí rodinou a dalšími maskami.

Vepřové hody

datum: 28. 01. 2017

místo konání: Sloup

Tradiční vepřové hody jsme pořádali u hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, co přidali ruku k dílu a hostům za jejich návštěvu.

Výroční valná hromada za rok 2016

datum: 21. 02. 2017

místo konání: Davle, sál hotelu Pivovar

První akce roku je VVH sboru, kde hodnotíme rok 2016 finanční stránku a činnost sboru. Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme zvolili sál hotelu Pivovar v Davli. Volba to byla správná. Ve vyhřátém sále všichni měli místo k sezení, byla rychlá obsluha a dobrá večeře (kuřecí řízek s bramborem). Během jednání jsme si vyslechli zprávu starosty sboru o činnosti, zprávu velitele o činnosti zásahové jednotky, zprávu vedoucího kolektivu mladých hasičů, finanční zprávu hospodáře, zhlédli prezentace a videa o činnosti sboru, a odsouhlasili jsme si plán činnosti a rozpočet na rok 2017. Poté následovala volná zábava za doprovodu kapely Úžas. Děkujeme všem za účast a městysi Davle za sladkou odměnu sboru za jeho činnost.