SDH Sloup

Činnost sboru

činnost sboru > 2016

IX. noční útočení v JZD v rámci ligy FNC SAFA Czech Republic 2016

Opět po roce a již po deváté pořádal v sobotu 14. května SDH Sloup atraktivní soutěž v nočních požárních útocích letos pod názvem IX. noční útočení v JZD v rámci ligy FNC SAFA Czech Republic. Naši muži v minulém ročníku obhájili celkové vítězství ve Fire Night Cupu a výbor sboru opět kývnul na pořádání této organizačně náročné akce. Po loňských zkušenostech jsme neponechali nic náhodě a připravili kromě bohatého občerstvení, atraktivní tomboly, osvědčené kapely MOP – ROCK i průhlednou káď a další zajímavosti. V sedm hodin začala prezence družstev a my plni zvědavosti očekávali, kolik se jich nakonec postaví na startovní čáru. Celkový počet byl 69 družstev a nejlepší internetový tip naší hasičky Štěpánky byl odměněn velkým salámem od Řeznictví a uzenářství U Dolejších. V devět hodin proběhnul slavnostní nástup a po něm odstartovala kategorie žen. Jako první se představily domácí ženy ze Sloupu, které po neúspěšném pokusu z minulého roku předvedly pěkný útok a s časem 18,47s se umístily na prvním místě. Z následujících devíti ženských družstev předvedly povedený útok i ženy ze Smidar (20,24s) a Košťálova (20,28s), ale sloupecké holky nakonec celkové vítězství s přehledem uhájily. Po ženách nastoupili na startovní čáru družstva mužů - sport a družstva mužů PS 12. K vidění byly velmi pěkné výkony. Přestože nepršelo jako v minulých dvou letech, tak fandící diváky a hlavně soutěžící i letos dokázalo počasí pěkně vytrestat. Nutno říci, že tak chladnou noc jsme za minulých devět ročníků ještě neměli. Teploměr se pohyboval jen něco málo nad 5 ºC. Děkujeme proto všem, kteří vydrželi až do posledních útoků v půl čtvrté ráno. Hned nato proběhlo slavnostní vyhlášení celé soutěže. V kategorii mužů PS 12 vyhrálo s časem 20,74s družstvo SDH Hradčany, v kategorii PS upravených pro požární sport s časem 15,91s SDH Maršovice. Akce se i přes již zmíněné chladné počasí vydařila na výbornou. SDH Sloup si dovoluje touto cestou poděkovat panu Wolhmutovi, panu Kvízovi, panu Holubovi, firmě Želízko, firmě Beta, Radovanu Loužeckému a Arcibiskupství pražskému za zapůjčení soutěžní a parkovací plochy. Děkujeme i četným sponzorům za podporu této akce, především městysi Davle, Sportovnímu centru Spirit, Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Truhlářství Heral, řecké taverně Thessaloniki, Jaroslavovi Klikovi ml., Alexanderovi Sedláčkovi ml., Michalovi Zrnovi, Lence Tománkové, Petrovi Liškovi, Davidovi Liškovi, Pavlíně Nejedlé, Jiřímu Johánkovi, firmě S.A.F. a mnohým dalším. Především pak děkujeme všem členům, rodičům a příznivcům našeho sboru, kteří větší či menší měrou přidali ruku k dílu a pomohli tak k hladkému průběhu této velké a náročné akce.

ČARODĚJNICE letos na téma ŽIVOT V LESE

místo konání: Sloup u hasičské zbrojnice

datum: 30. 04. 2016

Pro malé i velké hasiče vše začalo o pár dní dříve organizací obsluhy, stavěním hranice, výrobou čarodějnice, nákupem, opravou laviček aj. V den konání akce vše začalo od 15,00 h. přípravou zázemí. Již několikátý ročník v maskách byl letos na téma Život v lese. Děti i dospělí vyrobili krásné, nápadité masky a vykouzlili na přítomných návštěvnících nejeden úsměv. V 18,00 h. začaly soutěžit přítomné děti v soutěžích připravenými naším dorostem. Na začátku dostali kartičku, kam se zaznamenávalo splnění úkolů na 5 stanovištích (třídění odpadů, odhad 0,5 l vody, skákání v pytli, přesun se lžičkou s pingpongovým míčkem a hod kládou). Po zvládnutí všech úkolů následovala zasloužená odměna. Během této doby probíhali ještě týmové soutěže (podlézaní hadice, přiřazení hasičských armatur a spojování hadic. Následně byly všechny masky odměněny cenou za svou náročnou přípravu. Zhruba v 19,45 h. Zuzka Vandasová s Markétou Vltavskou převyprávěly příběh o životě čarodějnice Slojmě Objemné, která byla následně upálena. Poté pokračoval program formou volné zábavy při reprodukované hudbě a bohatém občerstvení za krásného jarního počasí až do ranních hodin.

Plnění odborností MH

datum: 30. 04. 2016

Pro mladé hasiče začal sobotní den u hasičské zbrojnice už v 13,00 h zkouškami z odborností. Mladší čekala ústní zkouška z odbornosti strojník junior a preventista junior. Starší měli písemný test a ústní zkoušku pouze z odbornosti preventista. U zkušební komise ve složení Michal Zrno, Pavlína Nejedlá a Lenka Kaňková musely děti odpovědět na otázky např.: jak probíhá údržba komínů, jaké jsou základní složky IZS, jaké jsou linky tísňového volání, jak se projeví časté požární závady, co je potřeba k hoření, jaké jsou povinnosti strojníka u zásahu, používání ručních hasících prostředků aj. Nikdo neponechal nic náhodě, řádně se připravil a díky úspěšné zkoušce si odnesl odznak + osvědčení. Náš sbor má nyní mezi mladými hasiči tyto nové kvalifikované členy: preventista junior – Matyáš Kula, Fanda Liška, Tonda Klusoň strojník junior – Bára Jelínková, Adam Nástraha, Aneta Fialová preventista – Tomáš Kaňka, Honza Vandas, Markéta Vltavská, Bára Hrušková, Marcela Melicharová, Kuba Kurz, Matěj Hromádka

Den Země

datum: 24. 04. 2016

Vzhledem k sobotním závodům jsme se účastnili Dne Země v neděli. Je neuvěřitelné, co vše lidi dokážou vyhodit a zamaskovat do přírody. Sloup je ale díky hasičům ze Sloupu a pár spoluobčanům (dali by se spočítat na prstech jedné ruky) opět na jaře čistější! Díky všem za přidanou ruku k dílu rodině Chrastilů za poskytnutí místa k tradičnímu opékání špekáčků.

Sběr železného šrotu

datum: 23. 04. 2016

Den země začal v 8,00 pro kluky. Celkem se podařilo naplnit 1 plné auto. Děkujeme všem za přidanou ruku k dílu, občanům za připravené železo a Petrovi Liškovi za zajištění dopravy.

Výlet mladých hasičů

místo konání: Davle

Dne 13. 2. 2016 jsme se účastnili davelského masopustního průvodu. Sraz byl u starého mostu a po povolení od starosty se odtud celý průvod v čele s vozem taženém traktorem, na kterém nám vyhrávali muzikanti tradiční české písně, odebral obcházet celý městys Davle. U každého domu se popřálo štěstí a zdraví a poté se tančilo a zpívalo. Hospodářky nám na oplátku připravily tradiční pohoštění (koláčky, koblihy, vdolky šátečky a mnoho dalšího…). Na masopustu bylo vidět spoustu krásných tradičních masek, jako například medvěd, nevěsta a ženich, kůň, babka, slaměný mužíček, holič, smrtka, ale taky i jiné krásné netradiční masky. Ani my jsme nebyli pozadu a překvapili jsme krásnými originálními maskami např. Bořek stavitel, selka, babka, smrtka, kardinál, cikánka, vodník, čert, čarodějnice, gepard. Masopust jsme si moc užili.

Kateřina Dufková

Výroční valná hromada SDH Sloup za rok 2015

V sobotu 16. ledna jsme se sešli v příjemném prostředí sportovního centra Spirit v Davli na naší výroční valné hromadě za rok 2015. Byl to rok z velké části úspěšný – mladí hasiči druzí na halovém mistrovství v Havířově, reprezentace sboru na Mistrovství České republiky ve hře Plamen v Praze a vybojování nádherného osmého místa a dvojnásobné vítězství mužského družstva v Benešovské lize a Fire Night Cupu. Nejen tyto skvělé výsledky, ale i oslavy 80. výročí založení sboru a další naše akce přilákaly mnoho členů i davelských občanů. Po přivítání hostů, představitelů městyse, okolních sborů a našich členů začala oficiální část schůze. Ještě před zahájením si vzal slovo starosta městyse Davle Mgr. Jiří Prokůpek, který předal našim mladým hasičům jako poděkování za jejich reprezentaci obrovský ovocný dort se jmény všech dětí. Poté promluvil starosta sboru David Liška, který seznámil přítomné s prací sboru v roce 2015. Následovalo zhodnocení práce dětského kolektivu z pohledu vedoucího mládeže Michala Zrna. Naši mladí hasiči převzali z rukou místostarosty městyse Jaromíra Němce plaketky s poděkováním za úspěšnou reprezentaci městyse na Mistrovství ČR. Poděkování obdrželi i Pavlína Nejedlá a Michal Zrno za příkladnou práci s dětmi. Slavnostně jsme se rozloučili s několika dětmi, které již pro svůj vysoký věk musí přestoupit do dorostu. Po videoukázkách měl svůj vstup velitel sboru Alexander Sedláček, který přítomným barvitě vylíčil pestrou činnost naší zásahové jednotky. Následovaly zprávy hospodáře, revizní a kontrolní rady a další. Před koncem oficiální části jsme vyslechli zdravice okolních sborů a převzali od davelských hasičů věcný dar ( 2ks savic bez spojek, 2 hadice B s kovanými spojkami a pumpy do džberovek) v hodnotě 10000 Kč pro mladé hasiče. Velké díky! Po výtečné večeři následovala zábava za doprovodu kapely Úžas. Dovolím si zde poděkovat všem, kteří přišli a podíleli se na naší schůzi a sportovnímu centru Spirit a celému jeho personálu za milé přijetí a výborné pochutnání.